Bestemmingsplan Kanaaldijk onherroepelijk!

8 oktober '21

Een mooie mijlpaal voor het plan Kanaaldijk. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Dit betekent dat er officieel op de locatie woningen gebouwd mogen worden. De volgende stap is het krijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning.

Op de plek waar het plan Kanaaldijk gerealiseerd wordt, staat het voormalige districtskantoor van Rijkswaterstaat. De afgelopen jaren is het gebouw gebruikt door “Buro Permanent Tijdelijk”, zij verhuizen naar de culturele broedplaats in de voormalige drukkerij op bedrijventerrein Ouddorp.

Inmiddels is de circulaire uitsloop van het gebouw gestart. De sloop van het gebouw start 1 november 2021. Het streven is om voor de Kerst van dit jaar de sloop te hebben afgerond.

Momenteel wordt er door de architect met het ontwerpteam hard gewerkt aan de planuitwerking. Wij verwachten op korte termijn meer informatie te delen over deze plannen.

  Naar de zonnestudie
  Terug naar homepage